6612863

‘In zijn pleidooi voor het behoud van ‘regionale tradities toont Emmanuel Macron zich een cultuurrelativist die dierenleed als secundair beschouwt’, schrijft Gert Verwilt van Vlinks. Ik neem u met de foto even mee terug in de tijd. Ergens in Spanje,

Lees verder

17880294_10154477192021439_3611471464772183788_o

24 mei 17u Brussel Noord

6579061

‘Pas wanneer armoede te lijf gegaan wordt met één allesomvattend en zwaarwegend pakket aan maatregelen, zal het resultaat navenant zijn’, schrijft Johan Velghe van Vlinks. Een Vlaamse minister, een federale staatssecretaris, vele in de problematiek gespecialiseerde professoren, een niet aflatende

Lees verder

‘Over de geplande wapenaankopen rijzen heel veel en heel pertinente vragen’, schrijft Edi Clijsters van Vlinks. In de opwinding van de voorbije weken over wielerkoersen in België en de koers naar het presidentschap in Frankrijk raakten twee krantenberichten ietwat ondergesneeuwd.

Lees verder

‘Authentieke solidariteit vergt offers, terwijl liefdadigheid in feite alleen maar ons gevoel van zelftevredenheid aandikt’, schrijft Ludo Abicht van Vlinks. Twee weken geleden hadden we met een groep studenten van de UA een gesprek met docenten en studenten van de

Lees verder

7986581

Persmededeling Priester Daensfonds vzw: Het Vlaams Belang hervalt in de kwalijke gewoonte van het Vlaams Blok om symbolen te recupereren voor eigen partijgewin: 1 mei, strijddag voor arbeidersrechten; de leeuwenvlag als symbool van samenlevingssoevereiniteit; en nu andermaal de historische figuur

Lees verder

Evelien Beeldens van Vlinks waarschuwt ervoor dat we onze samenleving niet vanzelfsprekend mogen vinden, als we ze willen behouden. Als lid van een multicultureel gezin besef ik vaak dat we in West-Europa van geluk mogen spreken. Hoewel er hier steen

Lees verder

‘Wie de democratie wil beschermen tegen onwetendheid, moet werk maken van degelijk onderwijs.’ Aldus Edi Clijsters van Vlinks. Wie liever kijkt naar het inperken van stemrecht, is niet langer een democraat. Zondag 23 april vindt in Frankrijk de eerste ronde

Lees verder

Johan Velghe van Vlinks over de manier waarop deze regering de financiering van de sociale zekerheid aanpakt. Tussen jubelen en balen situeren zich de reacties op de vorige week door de Kamer goedgekeurde hervorming van de financiering van de sociale

Lees verder

Tom Garcia van Vlinks vertrekt van zijn eigen situatie om het te hebben over identiteit. ‘Ondanks een caleidoscoop van nationaliteiten en invloeden, voel ik mij Vlaming.’ Identiteit. Daar blijkt het tegenwoordig allemaal om te gaan. De ene hecht er onnoemelijk

Lees verder

Edi Clijsters van Vlinks spaart zijn lof niet voor het Grendelboek dat Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters schreven over de Belgische grondwet. Soms heeft een mens de indruk dat de onafhankelijke parlementsleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters buitensporig veel

Lees verder

4559223

‘Niet de leeuwenvlag is fout, wel de kaping van de leeuwenvlag’, schrijft Johan Velghe van Vlinks. Geen debat, geen verkiezingsstrijd, geen filosofische of politieke publicatie kan vandaag nog zonder stellingname over identiteit. ,,U zet de Nederlandse identiteit in de uitverkoop”,

Lees verder

‘Uiteraard is kennis van meerdere talen een zeer positieve zaak, maar het Nederlands mag daardoor niet in de verdrukking komen’, schrijft Erik D’hamers van Vlinks. Hij benadrukt de troeven van het Nederlands als onderwijstaal. Duits is één van de meest

Lees verder

‘Aalst Carnaval laat toe de tastbare ziel van de stad te grijpen, het hele gebeuren gaat om pure inburgering en identiteit’, schrijft Johan Velghe van Vlinks. Aan mijn woonkamerwand hangt geen diploma van polonaisedanser. Tevergeefs is het zoeken in mijn

Lees verder

Kevin De Laet van Vlinks roept de regeringspartijen op om klare wijn te schenken over de ontwikkelingen in Catalonië. Gaan stemmen is ondemocratisch. Dat is de boodschap die de Spaanse regering in Madrid blijkbaar wil meegeven aan Europa en de

Lees verder

Ludo Abicht van Vlinks houdt een pleidooi voor een Europese sociale zekerheid. Een efficiënt stelsel van sociale zekerheid biedt al op zich een meerwaarde in vergelijking met een systeem van liefdadigheid, omdat het een actieve participatie van de burgers veronderstelt

Lees verder

‘Omdat we een land zijn van rottende compromissen blijven dossiers, zoals over seksueel misbruik, té lang in de schemerwereld tussen hangen en wurgen’, schrijft Johan Velghe van Vlinks. In de prehistorie zonder sociale media kende ik een man die stelselmatig

Lees verder

VERDER