Over ons

De Vlaamse beweging is een sociale bewegingOp 21 maart 2015 werd in Afspanning De Hand in Antwerpen de nieuwe Vlaams-progressieve netwerkgroep Vlinks opgericht door een groep die vond dat de Vlaamse beweging best verruimd kon worden naar de linkerzijde. Mark Van Mullem was één van de initiatiefnemers.


Hoe is het idee ontstaan?

Mark Van Mullem: Ik heb een grote interesse in en nauwe band met Schotland en het streven naar Schotse onafhankelijkheid. Ook ben ik begaan met het lot van de Catalanen, Welshen, Bretoenen, … en Vlamingen. Tijdens mijn aanwezigheid in Schotland net voor het referendum is het me opgevallen hoe breed de onafhankelijkheidsgedachte daar gedragen wordt, zowel in het linkse als rechtse kamp, het leeft zelfs eerder links dan rechts.

Ik heb mezelf nooit als rechts noch links willen bestempelen, vond en vind sociaal engagement en bewogenheid even evident als Flamingantisme. Ik ben mij altijd “Volksunie’er” blijven voelen en heb altijd volgens de principes geleefd die ik bij de toenmalige partij terugvond: openheid, sociaal, verdraagzaamheid, vredelievend en steeds Flamingantisme. Om kort te gaan: Vlaams & Sociaal. In de periode na de mars in Schotland kwam ik vaker in contact met Erik D’hamers en al snel bleek dat we op dezelfde golflengte zaten. Via Twitter ben ik Tom Garcia (@LinksVlaams) beginnen volgen; een vriend van de linkerzijde die Vlaamsgezind is ‘geworden’, de ’tegenovergestelde zwemrichting’ dus. Ik ben niet tuk op containerbegrippen zoals links of progressief, ik noem het liever sociaal Vlaams. Daar bestaat tot op de dag van vandaag geen politieke hertaling van. De ‘sociale’ partijen zijn allesbehalve Vlaams, de V-partijen mogen gerust socialer.


Wordt het een nieuwe Vlaamse beweging of een politieke partij?

Mark Van Mullem: Erik, Tom en ik zijn een eerste keer samengekomen met een aantal gelijkgestemden en waren verrast door het (grote) enthousiasme. Vele van de aanwezigen spraken zelfs van ‘een partij’, iets wat de initiatiefnemers zelfs nog niet hadden durven benoemen. Mocht het dan toch een partij worden dan zie ik het graag als een VU-plus, maar dan zoals de Volksunie zich voordeed in de periode voor het fout liep met de partij. Toen waren ze, zoals ik dat beleefde, uitgesproken Vlaams, sociaal, groen en pacifistisch. Die combinatie is er nu niet meer. Anderen zien het eerder als een soort D66, een Nederlandse politieke partij van sociaal-liberale signatuur. We willen de Vlaamse beweging zeker geen vliegen afvangen, maar het is zo dat de sociaal voelende Vlaming zich vaak een beetje verloren voelt. Binnen de Vlaamse Volksbeweging (VVB) gaat dat nog, want de VVB is pluralistisch. Maar in de partijpolitiek vinden ze hun gading niet. Als Vlaamsgezinde krijg je haast als ‘vanzelfsprekend’ het etiket rechts te zijn, terwijl ik dat nooit zo heb aangevoeld.


Wat is het doel van de nieuwe Vlaams-progressieve netwerkgroep?

Mark Van Mullem: In eerste instantie willen we mensen bij elkaar krijgen om verder af te tasten in welke mate het Vlaamse en sociale leeft en bestaat. Ook om te kijken of er iets mee te doen valt (zonder de VVB te willen beconcurreren). Johan Velghe heeft benadrukt dat de VVB een echte Vlaamse Volksbeweging moet zijn. Ik hoorde VVB-voorzitter Bart De Valck op een recente kaderdag dat ook bevestigen, de VVB is en blijft een sociale beweging.


Hoe Vlaams en hoe progressief is de groep?

Mark Van Mullem: Dat is een moeilijke vraag. Naar wat ik hoorde rond de tafel waren zowel de ‘linkerflank’ als de Vlaamse beweging vertegenwoordigd. Op gebied van het Vlaamse volgen we grotendeels de lijn van de VVB en/of trekken we die verder door. Ik wil voluit gaan voor een vrije Vlaamse republiek, zonder te vervallen in wij/zij denken. Wallonië is geen vijand maar een bondgenoot. We moeten samen streven naar sterke regio’s die elkaar steunen waar mogelijk. We moeten het Vlaanderen dat we wensen nu reeds invullen, ik ben het niet eens met zij die zeggen “eerst de onafhankelijkheid en daarna zien we wel”. Zo werkt dat niet.

Laat ons nu bouwen aan een sociale Vlaamse staat met een brede kijk op Europa en de wereld. In dat Vlaanderen moet iedereen die dat wenst en er zelf ook de nodige inspanningen voor doet alle mogelijke kansen krijgen. Werken aan werk en van armoedebestrijding een prioriteit maken. Samen met allochtonenorganisaties de problematiek van migratie en inburgering aanpakken, zonder taboes. Ik wil graag een aangenaam, warm, sociaal en rechtvaardig Vlaanderen, met goede banden met Wallonië, Nederland en andere landen. En ook bouwen aan een eerlijk(er) Europa op mensenmaat. Vakbonden stimuleren om er echt voor de mensen te zijn, zonder van politieke families en dus belangen af te hangen. Bevolkingsgroepen niet stigmatiseren maar samen naar oplossingen zoeken. Samen bouwen aan een sterk en sociaal Vlaanderen.


Mark Van Mullem

Mark Van Mullem

(°1972), Mechelen.

Logistiek medewerker bij Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ). Actief in de Vlaamse beweging en socio-culturele leven (VVB, vtbKultuur, Cultuurraad Mechelen, Vlaanderen Feest!). Mechelse melomaan, pacifist, cultuurfan en wandelaar. Vlaams én sociaal en verdraagzaam.

Johan Velghe

(°1946), Kortrijk.

Actief gepensioneerd beroepsjournalist.
Mede-voorzitter vzw Priester Daensfonds. Algemeen voorzitter Vl@s (Vlaamse actieve senioren vzw). Ondervoorzitter vzw Aan de IJzer. Actief in sociale en Vlaamse verenigingen.

Johan Velghe

Erik D'hamers

Erik D'hamers

(°1972), Beveren.

Was vormingsverantwoordelijke bij de Vlaamse Volksbeweging (VVB). Werkt als Technical Sales gereedschappen bij Eriks en was ook actief als agent bij 24+, dochteronderneming van KBC. Interesses: zeilen, zelfbestuur voor Europese regio’s, media,milieu, fotografie, fietsen en schaken.

Zeger Collier

(°1969), Oostkamp.

Altijd al gewerkt in de financiële sector. Voorgeschiedenis in de Volksunie en Spirit. Recent ook even bij N-VA. In totaal 12 jaar raadslid geweest in Oostkamp.

Zeger Collier

Nancy Matthys

(°1969), Leuven.

Beleidsmedewerkster duurzame ontwikkeling Vlaamse overheid – voor een sterk, sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt – gepassioneerde frontvrouw van allround coverband Steam Factory, een antigif tegen hokjesdenken.

Nancy Matthys

Gert Verwilt

(°1968) Lier.

Taalcoach voor anderstalige werknemers, een job waarbij hij zijn hart voor mensen en passie voor taal kan combineren. Streefdoel: Vlaanderen als een warme, inclusieve en sociale samenleving. De weg hier naartoe is niet via polarisatie, maar door een verbindende dialoog.

Gert Verwilt

Tom Garcia

(°1967), Antwerpen. Zelfstandige reclameman.

Een samenleving bestaat voor mij uit mensen, niet uit instellingen.

Interesses: migratie, integratie en gemeenschapsvorming

Tom Garcia

Paul De Belder

Paul De Belder

(°1955) Lier.

Actief in de sector van de sportsponsoring. Sinds2010 voorzitter IJzerbedevaartkomitee.In die hoedanigheid hamer ik er bij elke gelegenheid op dat “la Flandre sera sociale ou elle ne sera pas” (vrij naar Jules Destrée)

Ludo Abicht

(°1936), Oostende.

Prof. Dr. Germaanse Letteren 
Doceerde literatuur en filosofie aan Amerikaanse en Vlaamse universiteiten Emeritus sinds oktober 2001. Auteur van talloze boeken en essays.

Ludo Abicht

Bram Mahieu

(°1982)

Erp Consultant bij  Plenion/Future Vision. Passie voor IT, berg en natuur, sport, interieurvormgeving en architectuur. Denkt en doet vanuit de principes van de Verlichting, waarbij de democratische, zelfbeschikkende en souvereine basisprincipes worden gerespecteerd met uiterste zorg voor milieu en omgeving.

Bram Mahieu

Geert Verdoodt

Geert Verdoodt

(°1965), Aalst. Gemeenteraadslid (sinds 1997) voor SD&P. Leraar lichamelijke opvoeding en reisleider. Sport is de rode draad in mijn leven. En reizen naar verre landen en vreemde culturen zijn mijn grote passie. Vlaams en sociaal, van huis uit in de voetsporen van de Daensisten.

Kevin De Laet

(°1981) – woont in Antwerpen

Studeerde film en video aan Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. Werkt bij De Lijn. Specialisatie: Catalonië– Kernlid Vlinks

Kevin De Laet

Wie is wie?