leeuwVlinks staat voor Vlaams, sociaal en progressief: solidair en gemeenschapsvormend.
Vlinks is een netwerk dat iedereen wil verenigen die zich Vlaamsgezind, sociaal en progressief voelt.

Vlinks streeft naar een onafhankelijk, inclusief, sociaal, rechtvaardig en rijk (in alle betekenissen van het woord) Vlaanderen, waar iedereen zich thuis kan voelen, werken, ondernemen en leven.
Onze gemeenschap bouwt op normen en waarden die het resultaat zijn van onze historische evolutie en waar hard en lang voor gevochten is. Ze zijn gebaseerd op de idealen van de Verlichting en de universele rechten van de mens, aangevuld met de verworvenheden van de sociale strijd.

Vlinks is voorstander van een onafhankelijk Vlaanderen, met een door de burgers aangeduide en verkozen regering, gebaseerd op de principes van de rechtstaat, die prioriteit geeft aan het belang van de hele gemeenschap.

Vlinks wil mensen verzamelen en verenigen achter een positief verhaal. Het gaat niet om het zich afzetten tegen, om omverwerpen of afbreken, maar wel om opbouwen, versterken en samenwerken.

Vlinks staat voor activisme: engagement, empathie, ijveren voor gelijkwaardigheid, solidariteit en het complexloos beleven van de Vlaamse identiteit.

Vlinks wil vooruitstrevend en vernieuwend zijn en het voortouw nemen in Vlaamse en sociale thema’s.