Racisme, uitsluitingsdiscours en haatberichten – bij wet verboden – vormen geen platform om vrijheid van spreken – én zingen, cfr. Frontnacht – op te eisen.

Het intrekken door het Iepers stadsbestuur van de eerder afgeleverde en geconditioneerde vergunning, is een daad van goed bestuur. De integriteit van alle Ieperlingen dient beschermd te worden, overigens van al wie zich tot onze democratische samenleving bekent.

Dat de beslissing pas viel na de publicatie van de open brief van het Iepers Vredescollectief  – bundeling van vakbonden, oppositiepartijen, vzw’s en prominente inwoners van de stad – en het duidelijk standpunt van Vooruit-partijvoorzitter Conner Rousseau, is een blamage voor het schepencollege van de vredesstad. De imagoschade die de stad internationaal ten deel valt, is geheel voor rekening van het schepencollege (Open Ieper, Vooruit en N-VA).

In deze kampioenschapsdagen verdient het Vredescollectief de symbolische gouden medaille voor alertheid en rechtlijnigheid.

Een slecht rapport en een loden medaille verdienen de Ieperse meerderheidspolitici die zich wekenlang verscholen achter het wachten op een Ocad-rapport, terwijl de lectuur van songteksten hen al veel wijzer had kunnen maken.

Maar zij zijn niet de enige looddragers. Het was en blijft muisstil aan de kant van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. OVV dat de drogreden voorhoudt dat ‘de Vlaamse beweging een huis met vele kamers is’, ook voor die verenigingen die de krachtlijnen van die Vlaamse ontvoogding – rechtvaardigheid, solidariteit, democratie en gelijkheid – aan de laars lappen in hun identitaire obsessie, een verhullend begrip voor racisme en dus uitsluiting. Net het tegenovergestelde van ontvoogding zoals honderd en meer jaar geleden voorgehouden door de Frontbeweging die toen de Vlaamse beweging op scherp stelde.

IJzerwake/Frontnacht stelt zichzelf buiten de Vlaamse beweging, in weerwil van al hun leeuwenvlaggengezwaai en het hanteren van symbolen als het heldenhuldezerkje pardoes middenin de Frontnacht-affiche. Het ‘Nooit meer oorlog’ van de frontsoldaten werd DNA van Vlaanderen en kreeg expressie in de heldenhuldezerken met de grootste zerk, de IJzertoren in Diksmuide, als herdenking van de gesneuvelde Vlamingen. Het contrast met de ‘sla dood’-affiche van Frontnacht kan niet groter zijn

Het zwijgende OVV stelt een heel spectrum van Vlaamsgezinde en zonder identitaire dwanggedachten levende verenigingen voor schut.

Het gevolg is dat verenigingen in hun Vlaamse schulp kruipen, zwijgen en voorhouden niet te reageren op door identitairen – in mensentaal: uiterst-rechts –  uitgelokte incidenten. ‘Geef hen niet nog meer media-aandacht’, klinkt de voorspelbare, maar vooral van angst en machteloosheid getuigende reactie. Zwijgen is hier geen zilver, maar lood.

Rechts-extremisme laat zich liever aanwijzen als ‘radicaal-rechts’. Een verhullende naam waarbij ‘radicaal’ ten onrechte als rebels aangewezen wordt. Een rebel neemt het op voor de goede zaak, voor een solidaire samenleving, voor rechtvaardigheid voor allen. Daarentegen is een crimineel geen rebel. Wie uitsluiting als credo voorhoudt, leeft in een ander universum dan het geloof in vooruitgang en inclusieve samenleving.

Opkomen voor doorgedreven participatieve democratie, ingaan tegen partijparticratie, armoedebestrijding en aanklagen en tegenwerken van discriminatie,… zijn daden van radicale rebelsheid. Aanhangers en beleidsuitvoerders hiervoor vinden is een moeizamer klus dan het gemakzuchtig zondebokken creëren.

IJzerwake/Frontnacht – dezelfde organisatoren – is noch radicaal, noch rebels, noch Vlaamsgezind. Het is een masker voor een wolvenmaatschappij zonder vrede, vrijheid en verdraagzaamheid.

 

Johan Velghe is woordvoerder van Vlinks.