23/10/21 om 17:05 Ludo Abicht van Vlinks staat stil bij de steun van de Stad Antwerpen aan een manifestatie op de Groenplaats, georganiseerd door zionistische groeperingen.

Op 24 oktober vieren de Antwerpse en Brusselse zionisten hun “Shalom Festival” voor vrede in het Midden-Oosten en steun aan Israël op de Groenplaats in Antwerpen.

In een democratie vieren wij allen de vrijheid van meningsuiting en verwachten daarom terecht van de overheid dat ze die vrijheid en de veiligheid van alle burgers waarborgt. Maar omdat deze democratie de laatste halve eeuw steeds diverser geworden is -we spreken nu al van meer dan 170 verschillende culturen in Antwerpen alleen-, moeten we rekening houden met politieke en culturele en politieke opinies en hun woordvoerders die om allerlei redenen potentieel met elkaar in conflict kunnen geraken. Wanneer we het bijvoorbeeld over “de Turkse gemeenschap” in Vlaanderen hebben, moeten we wél beseffen dat het kan gaan om medeburgers van Turkse origine die aanhangers zijn van Premier Erdogan of van diens doodsvijand Gülen, om etnische Turken of Koerden, om maar te zwijgen over de mensen van Armeense origine. Hebben we te maken met afstammelingen van de Spaanse Republikeinen of late bewonderaars van Franco, om Catalanen, Basken of Galiciërs, om medestanders van Trump of Biden?

Zionisten op de Groenplaats? Het is niet de taak van de overheid om hier standpunt in te nemen.

Elk van deze groepen heeft het democratische recht in het openbaar zijn mening te verkondigen en luidkeels te verdedigen en de overheid moet, in de mate van het mogelijke, zorgen voor de veiligheid van de leden van alle groepen en de zogenaamde “onschuldige voorbijgangers” die onverwachts en ongewild in rellen tussen de verschillende verstrikt geraken. Zo werkt nu eenmaal een goed functionerende democratie.

Hier speelt de “neutraliteit” een zinvolle rol: het is nooit de taak van de overheid, in al deze conflicten een standpunt in te nemen, tenzij misschien dat van de verdediging van de elementaire mensenrechten voor alle bewoners van dit land, of ze nu burger zijn of resident.

Dat geldt dus ook voor de zionistische verenigingen uit Antwerpen en Brussel die terecht de openbare ruimte mogen gebruiken om hun standpunten bekend te maken en te verdedigen. Op twee voorwaarden: ten eerste dat de tegenstanders van deze strekking, in casu de anti-zionische organisaties en burgers, op dezelfde manier zullen behandeld worden en, ten tweede, dat de rol van de overheid zelfs niet de perceptie suggereert dat ze partij zou kiezen.

Die eerste voorwaarde kunnen we pas testen, wanneer verdedigers van de rechten van de Palestijnen en tegenstanders van de Israëlische bezetting in de nabije toekomst op dezelfde Groenplaats hun Palestijns Festival zullen willen houden. Het zou bijzonder grof en ondemocratisch zijn, indien dit niet het geval zou zijn.

Hier gaat het echter om de tweede voorwaarde: in de aankondigingen van het zionistisch festival wordt “de stad Antwerpen”, compleet met het logo, aangekondigd als sponsor (“met de steun van”). Dat betekent dus dat het stadsbestuur inhoudelijk akkoord zou gaan met de manier waarop de staat Israël op dit eigenste ogenblik de Palestijnse bevolking bezet, onderdrukt en discrimineert. Alsof al de rapporten van de Verenigde Naties, Human Rights Watch enzovoort, en dat omvat ook Joods-Israëlische mensenrechtenorganisaties als B’TSELEM, geen enkele indruk op de bewindvoerders van het Antwerpse stadsbestuur gemaakt hebben.

Ik vind dat, zachtjes uitgedrukt, gewoon obsceen. Ik dacht dat deze door ons verkozen politici iets integerder en op zijn minst geïnformeerder of intelligenter zouden zijn.

Ludo Abicht is kernlid van Vlinks.

1 Comment

 1. Beste Ludo, uiteraard is het de taak van de overheid om zich neutraal op te stellen. En steun geven aan Zionisten is inderdaad fout, mocht het al gaan over “Zionisten”, natuurlijk.
  Een eerste opmerking. Gaat het om Zionisten? Neen. Het gaat over “vrienden van Israël”, wiens verlangen het is dat Israël en hun buren vrede mogen kennen in een woelig Midden-Oosten. Het gaat dus niet om een festival tegen eender wie, maar wel om een festival voor Israël. Ik heb net even gekeken op de website van Shalom Festival. Ik heb ook even gekeken op Youtube naar het festival. De website titelt in hun bovenste banner “Shalom” en “Salaam”. Ik heb ook even geluisterd. Ik hoorde geen ongerijmde steun aan Israël, noch haatverkondiging tegen de Palestijnen. Er waren Joden, Christenen en Moslims aanwezig. Moslims die Israël steunen in de tweestatenoplossing. Het Shalom Festival is een braaf blank festival waar de aanwezigen oproepen tot Vrede voor Israël en hun steun voor Israël vieren. Noem het een volkskermis.
  Zondermeer een Palestijns Festival over dezelfde kam scheren is heel grote stap te ver.

  Daarnaast wil ik even duiden dat Israël een democratische staat naar Westers model is waar de rechten van de Arabische Israëli’s gegarandeerd worden. De 20% Arabische Israëli’s zijn geen achtergestelde burgers. Er heerst geen apartheid. En ja, het is voor de Arabische Israëli’s niet altijd makkelijk. Daarnaast wordt het de Palestijnen inderdaad moeilijk gemaakt omdat hun heersers er op uit zijn terreur te exporteren naar Israël.
  Waarom ik dit even aanhaal? Omdat de Gazanen opgejut worden tegen Israël. Omdat van de kant van Hamas slechts haat verspreid wordt over Israël. Omdat de meerderheid van de Palestijnse politieke leiders nog steeds de Israëli’s weg wilt van hun grondgebied.
  Een Palestijns Festival moet zeker kunnen en ik mag maar hopen dat het er even vredevol en positief aan toe gaat als met het Shalom/Salaam Festival dat in Antwerpen plaats vond.

Geef een reactie