Persmededeling Priester Daensfonds vzw:

Het Vlaams Belang hervalt in de kwalijke gewoonte van het Vlaams Blok om symbolen te recupereren voor eigen partijgewin: 1 mei, strijddag voor arbeidersrechten; de leeuwenvlag als symbool van samenlevingssoevereiniteit; en nu andermaal de historische figuur Priester Adolf Daens.

Op maandag 1 mei organiseert het Vlaams Belang, in navolging van wat eerder het Vlaams Blok ondernam, én met andermaal de nadrukkelijke verwijzing naar de sociale voorvechtersrol van Daens, een partijdag aan het Daensmonument in Aalst.

Het Priester Daensfonds vzw distantieert zich volledig van deze partijpolitieke recuperatie, zowel wat betreft Priester Daens, als 1 mei, als de leeuwenvlag.

Het Priester Daensfonds, dat actief pluralisme vooropstelt, ontstond ruim zestig jaar geleden toen ook het verzuilde inlijven van het gedachtegoed van Daens dreigde.

De grote samenlevingsvisie van Priester Daens is niet vatbaar voor kloofverbredend wij/zij-denken en het stigmatiseren van nieuwe Vlamingen en vluchtelingen

Daens is van iedereen die zich herkent in zijn aan actualiteit niets ingeboete krachtlijnen van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, armoedebestrijding en complexloze identiteitsbeleving: één pakket, onverbreekbaar.

 

De zopas nieuw verkozen raad van bestuur van het Priester Daensfonds, wijst er op dat het dit jaar, 2017, zestig jaar geleden is dat het Daensmonument op het Aalsterse Werfplein ingehuldigd werd in 1957. ,,Dat eerbetoon werd bekostigd door vele giften van ‘de kleine man’. Vijftig jaar na zijn overlijden als een pauper, uitgespuwd door het establishment, in het hart gesloten van de Vlaming die niet langer slaaf noch bedelaar wenst te zijn, maar iedereen welvaart gunt, kreeg Daens zijn monument via de collectebus. De samenstelling van het toenmalig erecomité wijst nog altijd aan dat Daens van niemand is, maar wel van iedereen.”

Op Pinksterenzondag 4 juni eerstkomend, tijdens de jaarlijkse Daensdag wordt de betekenis van het monument, symbool van de eerdere en actuele Vlaamse sociale strijd, toegelicht (om 10.45 u.). Om 9.30 u. vangt in de Sint-Martinuskerk de Daensmis aan. De toekomstgerichte huldezitting in de Aalsterse stadsfeestzaal vangt om 11.45 u. aan.

 

 

 

info: 0474 76 55 88